Nyheter

Bangladesh på 2 min

1:34

Bangladesh er blant verdens tettest befolkede land. Det naturskjønne og elverike lavlandet har veldig fruktbart jordsmonn men er også svært utsatt for flom og sykloner. Høye fødsels- og dødsrater har resultert i en svært ung befolkning. Nesten halvparten kan ikke lese og skrive. Politisk uro helt siden utskillelsen fra India i 1947 og uavhengighet fra Pakistan i 1971, har ført til mange omveltninger og stadige statskupp. Levekårene er ekstra dårlige for jenter/kvinner samt etniske og religiøse minoriteter. Normisjon ønsker å formidle evangeliet i Bangladesh gjennom ord og handling. Derfor støtter vi lokale partnere som driver både diakonale og menighetsbyggende/evangeliserende arbeid som er spesielt rettes inn mot jenter/kvinner og urfolk.