Nyheter

Radio sprer gode nyheter i Mali

5:08

Mali har under én prosent evangeliske kristne, som understreker behovet for menighetsbyggende arbeid slik at evangeliet kan bringes videre i ord og gjerning. Det gjør dette radioarbeidet. Regi/foto/klipp: Ole Halvorsen