Nyheter

Folkehøyskolen Sørlandet

7:32

Vi er en skole med ca. 130 elever fordelt på ni forskjellige linjer. Det betyr at vi har elever og lærere med ulike interesser og kompetanse. Skolens fasiliteter gjenspeiler dette: vi har alt fra bilverksted til musikkstudio. Det meste ligger til rette for at du kan utvikle deg innen mange ulike områder – både aktiviteter du kan, ikke kan, eventuelt ikke har prøvd før!