Nyheter

Kambodsja på 2 min

1:38

Templet i Angor er så storslått at det pryder flagget til innbydende Kambodsja. Men bak genuine smil kjemper et hardt prøvd folk for å reise seg etter Røde Khmers terrorregime på 1970-tallet. Her ble to millioner drept, blant dem flest intellektuelle, og landet satt langt tilbake på mange plan. I dag er 7 av 10 innbyggere under 20 år. Åpenheten for evangeliet er stor og vi står i et spennende menighetsbyggende og evangeliserende arbeid. Normisjon er en av tre partnere i den kristne utviklingsorganisasjonen International Cooperation Cambodia (ICC). Organisasjonens visjon er å se de minst tjente gruppene i Kambodsja bli forvandlet av Guds kjærlighet, til gjenopprettede relasjoner, et bærekraftig livsgrunnlag og basis for gode beslutninger, gjennom et troverdig vitnesbyrd om Evangeliet .