Nyheter

Nepal på 2 min

1:54

Mellom India og Kina ligger fjellandet Nepal som på sanskrit betyr «ved foten av gudenes bolig». Men kontinentalplatene som presset frem guddommelige Mount Everest på 8848 meter, står også bak jordskjelvene i 2015 som tok tilsvarende mange liv. Nepal har også lenge vært rystet av fattigdom, høy barnedødlighet og diskriminering. Normisjon er til stede gjennom lokale partner for å bygge opp helsetjenester for fattige og marginaliserte folke- grupper. I Okhaldhunga distrikt får over 180.000 mennesker tilgang på helsetjenester de tidligere ikke hadde. Vi ønsker også å bidra til at barn med funksjonsnedsettelser/ utviklingshemning får et verdig liv gjennom hjelp de får på dagsentre. Diskriminering av jenter/kvinners er vanlig, spesielt vest i landet. Normisjon jobber nå her med å styrke deres stilling gjennom bekjempelse av skadelige tradisjonelle praksiser. I tillegg ønsker vi å støtte nasjonale kristne og bidra til at sherpa-folket blir styrket i håp og fremtidstro.