Nyheter

Utdanning som forandrer Bangladesh

3:45

Bangladesh er ett av verdens fattigste og tettest befolkede land. Utdanning kan forandre hverdagen til mange.