Nyheter

Helse i India

2:44

Minoritetsbefolkningen i India har store helseplager, som skyldes dårlig kosthold, stor arbeidsbelastning og liten evne til å hevde sine egne rettigheter. Sykehuset i Mohulpahari, like ved Bangladesh i øst, drives av Northern Evangelical Lutheran Church (NELC) og har i tillegg til vanlig behandling av pasienter, et tett samarbeid med menighetene som ligger i områdene rundt sykehuset. Gjennom disse nettverkene får lokalbefolkningen utdanning i helserelaterte spørsmål og mulighet til å styrke sine egne lokalsamfunn.