Nyheter

Agenda 1 Nord

2:15

Agenda 1 er et nettverk av menigheter og fellesskap som vil hjelpe hverandre til å nå flere mennesker med evangeliet. Her er vi på besøk i Tromsø og Agenda 1 Nord.