Nyheter

Sykehus og helsetjenester

0:41

Takk for at DU har gjort det mulig for Normisjon å sørge for livsnødvendig helsehjelp. Se hva vi har bidratt med de tre siste årene!