Nyheter

Oversetter bibelen til sitt forfulgte folk

3:43

Bibeloversetter «John» kom til Norge som kvoteflyktning for ti år siden. I dag jobber han i samarbeid med Wycliffe og Normisjon med å oversette bibelen til sitt eget morsmål. Han tilhører en folkegruppe som er blant de mest forfulgte i verden.