Nyheter

Om Normisjon

1:32

Normisjon er en misjonsorganisasjon som jobber for at flere skal bli kjent med Jesus. Vi driver med diakoni og fokuserer blant annet på jenters rettigheter, utdanning, yrkesopplæring og helsehjelp i 10 ulike land.