Internasjonalt

«Jeg var syk, og dere så til meg»

2:24

Jesus viste alltid omsorg for de rundt seg. På samme måte ønsker Normisjon nå å vise omsorg for våre samarbeidsland, som er inne i en tung og mørk tid på grunn av korona.