Nyheter

Dalamu sin historie

2:26

Sammen med United Missions to Nepal, arbeider Normisjon for gi mennesker med funksjonsnedsettelser en bedre fremtid!